Medlemskap i Mediebedriftene

MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser,
og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass,
og en sentral premissleverandør der medieutvikling drøftes. Vi er en forening
for hele mediebransjen.

Last ned vår medlemsbrosjyre her

 

 

Hva koster medlemskapet?

Årskontingent til Mediebedriftene beregnes som promilleandeler av virksomhetens utbetalte lønnskostnader (beløpet i rubrikk 111-A i "Årsoppgave for arbeidsgiveravgift. Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver")

Satser for 2016:

Kontingent/avgift: 3,2 0/00

Minstekontingent kr 2000,-

Medlemskap i MBL innebærer også medlemskap i NHO.

Hvis du ønsker å vite mer om medlemskap i Mediebedriftenes Landsforening, kontakt Britt Øien

MBLs vedtekter