Medlemsavtale med Eurojuris

Som medlem i MBL og NHO har du tilgang på en samarbeidsavtale med Eurojuris som sikrer prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris. Eurojuris Norge er en sammenslutning av 15 selvstendige advokatfirmaer spredt over mesteparten av landet. Totalt teller vi ca. 180 advokater.

Kontorene i Eurojuris Norge samarbeider, og vi utgir blant annet Eurojuris Informerer sammen fire ganger i året. Formålet er å vise frem den samlede kompetansen og kapasiteten i nettverket og samtidig gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder.

Les mer om medlemsfordelene på hjemmesiden vår: http://www.eurojuris.no/nb/node/43267