BRANSJEFAKTA OG ANALYSER

Medlemmene er en del av bransjens omfattende arbeid med å skaffe til veie tall som dokumenterer mediebruk. MBL gir bransjen og markedet godkjente opplagstall, lesertall, annonsetall, mediehustall og lønnsstatistikk. MBL har egen ordning for sikkerhet for betaling fra annonseformidlere, og rabatterte priser på Forbruker & Media og de offisielle internettmålingene. Våre medlemmer får også eksklusiv tilgang til store og viktige rapporter om mediebransjen som er utarbeidet kun for MBL.

Bransjens digitale utfordringer er et satsingsområde for MBL. Vi skal bidra til at våre medlemmer får best mulig kunnskap om hva som skjer i den digitale utviklingen.